top of page

1 times arbeidsdag gir gode resultater


Reaktiv modus

Email is everybody elses TO-DO list for you

- Ashton Kutcher

De fleste av oss tilbringer det meste av døgnet i en reaktiv modus: Vi reagerer på det den siste e-posten, SMSen, telefonsamtalen eller blogginnlegget. Vi er i en tilstand av konstant distraksjon. De fleste i denne modusen opplever at de er under stort press, at de hele tiden ligger bakpå og at arbeidet er kaotisk. I en reaktiv modus er det vanskelig å sikre fremgang i prosjekter som krever konsentrasjon, dybdeforståelse og kompleks tenkning. Vi er typisk lite fornøyd med eget arbeid og opplever betydelig psykisk og fysisk stress.

1 times arbeidsdag

First thing in the morning is when I'm at my mental best, and when I'm still most in control of my time, so I now use the first hour of my day to write. This routine has transformed my work life.

- Professor Jeffrey J. McDonnell

1 times arbeidsdag handler om å sette av 1 time hver morgen til å jobbe med 1 ting med fullt fokus. Ingen distraksjoner eller avbrytelser. Ingen e-post eller sosiale medier. Resten av dagen går du tilbake til en reaktiv og distrahert modus, der det er usikkert om du faktisk får arbeidet. De som skjermer seg 1 time hver morgen opplever mestring og fremgang i meningsfulle prosjekter som vanligvis må vike for travelhet og distraksjoner. Dette gir en følelse av kontroll og tilfredshet med eget arbeid. Mange sier at dette er en følelse de tar med seg resten av dagen. Gjør et eksperiment (få gjerne med deg kolleger og snakk med din leder): 1 time uforstyrret arbeid hver morgen før du sjekker e-post, nettaviser eller sosiale medier.

Disiplin gir frihet

Å arbeide fokusert og uforstyrret i 1 time om dagen krever disiplin. Det mange opplever er at denne disiplinen gir frihet til å velge hva man bruker tiden til. Ved å kutte radikalt ned på nett- og mobilbruk, kan du skaffe deg en utrolig frihet til å sette din egen agenda og gå i dybden på det du verdsetter. Både på jobb og utenfor. Ved å frigjøre deg fra distraksjoner blir du rik på selvbestemmelse: Muligheten til å styre hvor du investerer din tid, oppmerksomhet og energi. Slik selvråderett reduserer stress og øker tilfredshet med livet. Kanskje er det rom for mer enn 1 time uforstyrret arbeid?

Utvalgte innlegg
Nylige innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
bottom of page