top of page

Om Everymind

Sammensatt kompetanse og stort engasjement
 

Everymind fokuserer på ferdigheter som alle har nytte av – også innen organisasjons- og arbeidslivet. Søvn, konsentrasjon, energi/overskudd, foreldrerollen og panikkangst er alle aktuelle tema i tilbudet vårt.

 

Everymind gir psykologfaglig hjelp til deg som opplever tapt vitalitet enten det er i form av nedsatt overskudd, utmattelse, eller energiløshet. Vår erfaring er at mange trenger kunnskap og hjelp uten å føle at de går i behandling.

 

Vi tilbyr våre e-kurs uansett hvor du bor. Vi er spesielt interessert i å hjelpe deg som ikke har tilgang på psykologfaglig hjelp i ditt nærområde.

Navnet Everymind beskriver oss godt da vi ønsker å være til hjelp for alle som har behov for hjelp. Derfor er det også viktig for oss å ikke fokusere blindt på en behandlingsform. Vi tror at noe av det unike ved oss er vår sammensatte kompetanse og ikke minst vårt store engasjement for å hjelpe.

Historien

Gjennom årene vi har jobbet med å hjelpe folk med lettere psykiske helseutfordringer tilbake til arbeidslivet, har vi sett at veldig mange har profitert godt på tilbudet vårt. Dette har inspirert og gledet oss. Men vi har også vært vitne til at mange mennesker har gått årevis uten å få hjelp med sine psykiske helseutfordringer. Ventelistene kan bli lange og problemene kan få utvikle seg og bli mer sammensatte. Og hva med de som bor for langt unna psykologer?

Vi begynte å tenke på ulike måter vi kunne tilby psykologisk gode verktøy som var utprøvd og tilpasset over flere år. Etter personlige erfaringer med nettbaserte løsninger landet vi på at tiden var moden for å dele vår kompetanse over internett. Slik startet ideen om Everymind. E-kursene vi tilbyr nå er bare starten – følg oss på Facebook og få oppdateringer.​

Psykologene

Jonas_nettportrett_edited.jpg

Jonas

Sharma-Bakkevig

Jonas er spesialist i behandling av psykiske lidelser hos voksne, og har over flere år utviklet og drevet behandlingstilbud for pasienter med kroniske søvnplager, panikkangst, depresjon, lav selvfølelse og generell angst. I tillegg til å gi behandling, lærer opp og veileder psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig psykologer og psykiatere i korttidsterapi.

Jorn_nettportrett_edited.jpg

Jørn Owe

Blandehoel

Jørn er utdannet ved NTNU og har over 15 års erfaring som klinisk psykolog. Han har videreutdanning innenfor flere ulike terapiformer og er spesialist i psykoterapi.

  

Kombinert med å gi psykoterapi individuelt og i gruppe, har Jørn holdt kurs om 

stressmestring, søvnplager, traumereaksjoner og panikkangst. Jørn jobber til daglig i everyminds klinikk i Huitfeldts gate 9A. 

Even_nettportrett_edited.jpg

Even

Halland

Even er psykolog, gründer, forfatter, forsker og har tilleggsutdannelse innen arbeids- og organisasjonspsykologi, samt instruktørutdannelse i meditasjon fra USA og Storbritannia. Han jobber som klinisk psykolog og med kvalitetsutvikling i helsetjenesten.

Psykologene
bottom of page