Historier fra terapirommet

1/3 av befolkningen sliter med søvn

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet, sliter 1/3 av befolkningen hver uke med søvn, mens 15% tilfredsstiller diagnosen insomni (dvs at søvnplagene har vart lenge, skjer flere ganger i uken og har en negativ innvirkning på din fungering og hvordan du har det). Dessverre er det mange behandlere som kun kan de enkleste behandlingene for søvn, dvs bruk av sovemedisiner, sykemelding og søvnhygieniske råd. Vi har laget fem forskjellige behandlingsprogram som tar for seg de fem vanligste sovevanskene, og du får tilgang på dem alle når du deltar på dette kurset. Ta kontakt med oss på everymind@everymind.no hvis du er usikker på om dine søvnplager kan behandles på våre kurs. I mellomtiden kan

Alle angstplager behandles på samme måte (nesten)

Angst er en spesiell tilstand som krever en helt spesiell behandling. Du kan si at angsten følger sin egen angstlogikk, der det ikke nytter med vanlig fornuftslogikk. Det holder ikke å si til en med angst at «det er ikke noe å være redd for». Angsten responderer rett og slett ikke på fornuft. Angsten trenger to tilnærminger for at den skal endre seg: Korrigerende erfaringer og modig innstilling. Dette betyr at det ikke er nok å bare ta flyet hvis man har flyskrekk, man må ha gjort noen helt spesifikke øvelser i forkant, for å få nye erfaringer med angsten, og man må ha lært seg en modig innstilling til angsten. Heldigvis er dette akkurat samme metodikk vi bruker til andre typer angstplager s

Hvordan er ditt forhold til deg?

Som sosiale flokkdyr er vi vant med å tenke på andre; hvordan andre er, hva som ligger bak deres tanker og handlinger, og hva de tenker om oss. Vi kan tenke på hva vi ønsker de skal tenke om oss. De fleste av oss har et ønske om å bli likt av andre - kanskje til og med bli beundret. Som mange har erfart henger forholdet til andre i stor grad sammen med hva slags forhold en har til seg selv. Hvor ofte stopper vi opp og reflekterer rundt forholdet til oss selv? Folk flest vil ikke ha venner som behandler en dårlig, ei heller kjærester/ektefeller. Hvorfor skal vi da akseptere å ha et destruktivt forhold til oss selv? Det er påfallende hvordan mange avviker fra sine verdier og ønsker når det gje

© 2017 Everymind

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon