top of page

Skreddersydd behandling hos psykologspesialist Jørn Owe Blandehoel

stua 17.2.24 big.jpg

Jørn Owe Blandehoel er psykologspesialist med fordypning i psykoterapi.

Kontoret ligger i Oslo sentrum, ca. 5 minutter unna Nathionaltheateret. Kort ventetid på time. 

Jørn har spisskompetanse på ulike former for kriser, traumer, angst, depressive tilstander, selvfølelsesproblematikk og relasjonelle utfordringer. 

Jørn har over femten års erfaring fra ulike nivåer i offentlig psykisk helsevern bak seg.

Han kan også bistå folk med sammensatt problematikk, gjerne med flere terapiforsøk bak seg. 

Jørn mestrer flere ulike metoder så som kognitiv atferdsterapi, EMDR, gruppeterapi og intensiv dynamisk terapi (ISTDP) hvor han har tatt en 5-årig videreutdanning.  

Det er fullt mulig å gjennomføre behandling over video om du ikke har anledning til å komme til kontoret. Gi beskjed når du bestiller time, så får du en link du åpner i nettleseren og samtalen gjennomføres digitalt over PC/Mac/mobil. 

Ta gjerne kontakt i dag om du har spørsmål. Du finner kontaktinfo (tlf/skjema) nederst på siden.

Ta gjerne TtadEDd

Hva kan jeg hjelpe med?

Under ser du eksempler på vanlige problemstillinger jeg jobber med. 

Depresjon

Dersom du kjenner deg nedstemt, tom, håpløs eller har mistet evnen til å glede deg over ting du vanligvis liker, er det sannsynlig at du har symptomer på depresjon. Ingen depresjoner er like, men det finnes fellestrekk som det går an å gjøre noe med. Ofte kommer depressive symptomer som reaksjon på noe som har vært følelsesmessig utfordrende og fører ofte til en opplevelse av stagnasjon. Ved å jobbe dypere i de psykiske mekanismene kan vi hjelpe deg med å etablere kontakt med andre følelsesmessige tilstander som hjelper deg ut av depresjonen og gir deg energi og vitalitet tilbake. 

Misty Field

Avhengighet

Avhengighet kommer i mange former. De fleste tenker på alkohol, piller eller narkotika. Andre former for avhengighet kan være spill, sex, mat eller pornografi. Avhengighet har sitt eget mønster som kan brytes. I tillegg er det viktig å jobbe med de underliggende årsakene til at avhengigheten har blitt etablert. Avhengighet kan ofte være en form for flukt fra noe underliggende som er vanskelig eller ubehagelig å forholde seg til. Andre ganger er det rett og slett mønstre som gjentas fordi hjernen har blitt hekta.

Mange opplever at avhengigheten innsnevrer hva man klarer å finne mening og glede av. 

Image by milos tomasevic
Headache

Angst, kroppslig uro eller engstelse

Det å gå med vedvarende uro eller anspenthet kan ha forskjellig årsak. Det kan være symptomer på for mye stress, en vanskelige livssituasjon, følelsesmessige reaksjoner som er fastlåste eller angst. Det er fullt mulig å bli fri fra disse plagene. Du trenger ikke å ha stress, uro eller angst som følgesvenn i livet ditt.

 

Uansett bakgrunn for angsten, det finnes effektive behandlingsmetoder for å bli kvitt angst.

Traumer

Traumebehandling kan foregå med flere innfallsvinkler. Et grunnleggende vilkår er at du kjenner deg trygg på behandleren din og at det er enighet om hvordan vi sammen jobber med traumet. 

Traumereaksjoner vil alltid medføre en eller annen form for unngåelse. Dette er for å beskytte seg selv fra emosjonell overveldelse. Før man jobber med eksponering er det viktig å ha noen teknikker for å regulere sterke følelser. 

Overveldende følelser

Vi har alle følelser som varierer i styrke og intensitet. En del av oss kan kjenne at vi får følelsesreaksjoner som oppleves som sterkere enn hva situasjonen skulle tilsi. Dette kan føre til man kjenner seg emosjonelt overveldet og derfor har utviklet ulike  unngåelsesmekanismer, som igjen skaper problemer for deg. 

Komplisert sorg

Det å miste en venn, kjæreste eller familiemedlem vekker sterke følelser i oss. Alle har en eller annen form for sorgprosess, men ikke alle opplever å komme videre. Dette kan handle om vanskelige omstendigheter rundt tapet eller en sammensatt relasjon til den som ble borte. 

Image by Mathyas Kurmann
_edited.jpg

Selvkritikk

Noen opplever å ha en selvkritisk stemme som dukker opp med jevne mellomrom. Andre kan oppleve at de er mer eller mindre identifisert med selvkritikken. Det betyr at de tror selvkritikken er helt legitim, som en refleksjon av virkeligheten. Uansett grad av selvkritikk, dette er noe man kan redusere betydelig. Selvkritikk kan fungere som et lokk over følelsestilstander som er ubehagelige å kjenne på. Ofte har den røtter i måter man har blitt behandlet på tidligere i livet.  

_edited.jpg

Fysiske plager

En del fysiske plager skyldes fysiske sykdommer som behandles best hos din fastlege. Likevel opplever en del mennesker at de plages av fysiske plager som ikke kan forklares av fysisk sykdom (psykosomatiske tilstander). Dette kan være ulike former for smertetilstander, mageplager, svimmelhet, besvimelse, psudoepileptiske anfall, tap av styrke med mer. 

Ofte henger disse plagene sammen med ubevisste følelser. Ved å jobbe med bevisstgjøring og samtidig utforske psykiske blokkeringer for disse følelsene, vil vi kunne utforske sammenhengen mellom plagene og følelsene, noe som ofte fører til lindring av plagene. 

Fobier

Spesifikke fobier handler om konkrete ting man er redd for. Variasjonen er stor, men ubehaget er så sterkt at det ofte virker hemmende på livsutfoldelsen. Eksempler på fobier kan være; edderkopper, sprøyter, trange rom, fly, hunder, katter, men kan også være knyttet opp mot andre objekter.

Behandlingen av fobier er mest effektiv dersom man jobber med eksponering. Dette er en veldig praktisk og enkel behandlingsform med god effekt. 

Image by Timothy Dykes

Sosial angst

Kombinasjon av angst og høy grad av selvbevissthet når du er sammen med andre kan indikere sosial angst. Dette fører ofte til at man ønsker å unngå situasjoner pga. det sterke ubehaget og en opplevelse av at man dummer seg ut foran andre. Sosial angst er en tilstand man kan bli kvitt. 

Mekanismer som ofte går igjen er negativ indre dialog og at oppmerksomheten går innover, gjerne sett utenfra. Mange med sosial angst utvikler ofte unngåelse fra situasjoner som trigger symptomene.  

Image by Priscilla Du Preez
Holding Hands

Relasjonelle utfordringer

Relasjoner kommer i mange former. På jobb, med vennene våre, partneren vår, med barna våre, med foreldrene våre osv. Relasjonene varierer i nærhet og hvordan de påvirker følelsene våre. De fleste opplever at det er de nære relasjonene som skaper de sterkeste reaksjonene i oss, på godt og vondt. En del mennesker opplever at det går fint i forhold til andre, inntil det blir for nært. Noen jobber bevisst og ubevisst med å holde emosjonell avstand til andre for å unngå kompliserte følelsesmessige reaksjoner. 

Image by Towfiqu barbhuiya

Søvnproblemer

Insomni, eller vedvarende søvnproblemer, rammer en stor del av befolkningen. Dette har mange negative konsekvenser og fører ofte til at man utvikler symptomer på andre psykiske lidelser som feks. depresjon. Søvnforstyrrelser kan være sammensatte, men de aller fleste opplever god effekt av psykoterapi. Faktisk viser forskning av psykoterapi er bedre enn medikamentell behandling. 

Overdreven bekymring

Dersom du til stadighet får bekymringstanker og merker at du også har symptomer på høyt stressnivå, kan vi si at du lider av overdreven bekymring. Tilstanden er ofte sammensatt av tanker om selve bekymringen, tro på at man ikke kan gjøre noe med det, og underliggende følelsesaktivering som får hjernen i en stressmodus. 

Image by Joel Muniz

Panikkangst

Hvis du får plutselige anfall, der du føler deg ille til mote, er redd for å besvime, bli gal eller dø, er det sannsynlig at du lider av panikklidelse. Dette innebærer ofte angst for angsten. Det vil i praksis si at hjernen blir engstelig straks den blir bevisst på angstsymptomer. 

Det finnes heldigvis gode metoder for å få bukt med panikkangst. 

Image by Ehimetalor Akhere Unuabona

Kontakt Jørn 

Huitfeldts gate 9A, 0253 OSLO

Tlf. 4834 4834

Din beskjed er mottatt :)

bottom of page