Terapi og coaching hos Jørn Owe Blandehoel

Jorn_nettportrett_edited.jpg

Jørn Owe Blandehoel er psykologspesialist med fordypning i psykoterapi.

Kontor i Oslo sentrum med kort ventetid

Han har spisskompetanse på ulike former for kriser, traumer, angst, depressive tilstander, selvfølelsesproblematikk og relasjonelle utfordringer. 

Jørn har femten års erfaring fra ulike nivåer i offentlig psykisk helsevern bak seg.

Han kan også bistå folk med sammensatt problematikk, gjerne med flere terapiforsøk bak seg. 

Jørn mestrer flere ulike metoder så som kognitiv atferdsterapi, EMDR, gruppeterapi og intensiv dynamisk terapi (ISTDP) hvor han har tatt en 5-årig videreutdanning.  

Hva kan jeg hjelpe med?

Under ser du eksempler på vanlige problemstillinger jeg jobber med. 

Uro og anspenthet

Det å gå med vedvarende uto eller anspenthet kan ha forskjellig årsak. Det kan være symptomer på for mye stress, en vanskelige livssituasjon, følelsesmessige reaksjoner som er fastlåste eller angst. Det er fullt mulig å bli fri fra disse plagene. Du trenger ikke å ha stress, uro eller angst som følgesvenn i livet ditt. 

Selvutvikling

Dersom du har det genrelt bra i livet, men opplever at du kunne vært mer. Vi jobber sammen for å finne måter du holder deg selv tilbake og hva du kan gjøre for å frigjøre dine ressurser. 

Traumebehandling

Traumebehandling kan foregå med flere innfallsvinkler. Et grunnleggende vilkår er at du kjenner deg trygg på behandleren din og at det er enighet om hvordan vi sammen jobber med traumet. 

Sammensatte traumer

Sammensatte traumer fører ofte til en mønster av å bli overveldet av egne følelser, havne i dysfunksjonelle relasjonelle mønstre, utfordring med selvfølelsen, og en opplevelse av innvendig kaos.   

Komplisert sorgreaksjon

Det å miste en venn, kjæreste eller familiemedlem vekker sterke følelser i oss. Alle har en eller annen form for sorgprosess, men ikke alle opplever å komme videre. Dette kan handle om vanskelige omstendigheter rundt tapet eller en sammensatt relasjon til den som ble borte. 

Emosjonsfokusert

Måten vi forholder oss til våre underliggende følelser har nær sammenheng med hvordan man har det i forhold til andre og oss selv. Gjennom et følelsesmessig fokus kan vi avdekke og endre underliggende mekanismer som fører til emosjonelle utfordringer. 

Kontakt Jørn 

Huitfeldts gate 9A, 0253 OSLO

Tlf. 4834 4834

Din beskjed er mottatt :)