top of page

Dagtid

Enkeltime

(45 min)

1.480,-

Dagtid

Dobbeltime

(75 min)

2.485,-

Dagtid

Forsikringstime 

(60 min)

1.995,-

Dagtid

Veiledning 

(45/90 min)

Prisene vil bli justert pr. 1.1.2024.

Kveldstakst gjelder for timer som starter kl. 15:30 eller senere

Kveldstid

Enkeltime

(45 min)

1.690,-

Kveldstid

Dobbeltime

(75 min)

2.790,-

Kveldstid

Forsikringstime 

(60 min)

2.215,-

Kveldstid

Veiledning 

(45/90 min)

Vilkår

Avbestilling: 

Alle avtaler har 48 timers avbestillingsfrist. 

Grunnen til at avbestillingsfristen er så lang, er på bakgrunn av at det er svært vanskelig å få noen andre til å fylle tiden dersom det skulle bli en avbestilling kort tid i forkant av avtalen. De 48 timene gir dermed en liten forutsigbarhet for psykologen i form av at begge er investert i å møtes og arbeide sammen. 

Om du skulle bli syk og ikke orker å møte timen, vil det være mulig å flytte timen til en videokonsultasjon. 

Dersom du ikke møter til avtalen, eller avtalen avbestilles under 48 timer før avtale, uansett grunn, vil du bli fakturert for hele beløpet. 

Under helt spesielle omstendigheter vil det skjønnsmessig gjøres unntak fra denne regelen. 

Dersom det kjennes ugreit å inngå en avtale under disse vilkårene, anbefales det å ikke booke time. 

Taushetsplikt og meldeplikt

Som helsepersonell har psykologer taushetsplikt.

 

Samtidig har psykologen meldeplikt til blant annet barnevernet dersom han får høre om barn som er utsatt for mishandling eller andre forhold som utløser meldeplikten.  

Ta kontakt om du har spørsmål rundt dette.

 

Psykologspesialist Jørn Owe Blandehoel er medlem av Norsk Psykologforening. 

bottom of page