top of page

Dagtid

Enkeltime

(45 min)

1.580,-

Dagtid

Dobbeltime

(75 min)

2.630,-

Dagtid

Forsikringstime 

(60 min)

2.100,-

Dagtid

Veiledning 

(45/90 min)

Prisene vil bli justert etter konsumprisindeks hvert år.

Kveldstakst gjelder for timer som starter kl. 15:30 eller senere

Kveldstid

Enkeltime

(45 min)

1.790,-

Kveldstid

Dobbeltime

(75 min)

2.980,-

Kveldstid

Forsikringstime 

(60 min)

2.380,-

Kveldstid

Veiledning 

(45/90 min)

Vilkår

Avbestilling: 

Alle avtaler har 48 timers avbestillingsfrist. 

Om du skulle bli syk og ikke klarer å møte timen, vil det være mulig å flytte timen til en videokonsultasjon. 

bottom of page